1.fwYangını başladığı anda tespit edip en kısa sürede müdahale edilmesi için uyarı veren sistemlere Yangın Alarm Sistemleri denir. Yangın alarm sitemleri sayesinde yangına erken müdahale edilmesini sağlar ve yangın söndürme siteminin devreye girmesi için uyarı verir yangın alarm sistemleri duman dedektörü, ısı dedektörü vb. gibi ürünler ile yangını algılar yangın paneli yangının başladığı bölgeyi tespit eder ve sirenler vasıtası ile uyarı mekanizmalarını devreye sokar.

 İtfaiye tarafından uyulması istenen 2015 yangın yönetmeliği ve yönetmelik değişikliklerini aşağıdan indirebilirsiniz.
Yangın Yönetmeliği
Yangın Yönetmeliği Değişiklikleri

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte başımıza gelebilecek tüm kazalara karşı önceden tedbir almak için bir takım geliştirilen sistemleri bulunmaktadır. Bu kazaların en kontrol alınması zor olanı yangındır. Gelişen teknoloji ile birlikte oluşabilecek yangınları hemen müdahale etmek için Yangın Alarm Sistemleri geliştirilmiş insanlık hizmeti anlamında  ticarileştirilmiş şekilde pazara sunulmuştur. Yangın Alarm Sistemleri yangınların başlamadan önce yada henüz başladıktan sonra içerisinde bulunan sensörleri devreye alarak harekete geçip gerek özel bildirilmesi gereken noktalara gerek kamusal düzeni sağlayan kamu kuruluşlarına polis jandarma başta itfaiye olarak haber verip gerekli önlemi alamız yada en hızlı müdahale etmemizi sağlayacak olan sistem yangın alarm sistemleridir.

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ
Yangın algılama sistemleri ana olarak ikiye ayrılır.

KONVANSİYONEL SİSTEMLER

Konvansiyonel yangın alarm sistemleri bölge bazında algılama yapan yangın alarm sistemleridir. Bütüm hatlar ve dedektörler tek bir hat üzerinde toplanmıştır. Bir çok eleman (20-25 adet ) aynı bölge üzerinde toplanabilir. Bir binanın har katı bir bölge olarak projelendirilir ve sadece o katta yangın olduğu izlenebilir.

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Analog adresli yangın algılama sistemleri kontrol paneli; yangın alarm sistemi üzerinden tüm veri depolama, analiz, depolama işlemlerinin hepsini saha elemanları tarafından yapılmaktadır. Ortamdaki duman seviyesini algılayan dedektörler kirlilik ve duman seviyesi gibi bilgileri kontrol paneline iletir.

AKILLI YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Akıllı yangın algılama sistemleri interaktif yangın algılama sistemlerinde olduğu gibi tüm dedektörler noktasal olarak sisteme tanıtılır. Saha elemanları ve panel sürekli veri alışverişinde bulunurlar .Loop üzerinde oluşacak arılar kısa sürede tespit edilebildiği gibi dedektörler alarm durumunda yangın olup olmadığına kendileri karar verdiğinden özellikle çok elemanlı sistemlerde yangın ihbar süresi çok kısalır.
yanginalarm.fw

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Yangın algılama sistemlerinde, korunan alanın bölgelere ayrılması, yangın kaynağının kesin olarak tanımlanması sebebiyle önemlidir. Bu sebeple;

* 300 Mden az olan yerlerde bir kat bir bölge olarak seçilmelidir.

” Bir bölge maksimum 300 M’lik bir alanı kontrol altına almalıdır.

• Merdiven ile ayrılan yerler ayrı bir bölge olarak seçilmelidir.

* Remote LED diye tanımlanan ikaz lambaları dedektörlerin koruma alanlarından maksimum 30 metre uzakta olmalıdır.

Yangın Dedektörleri

yangın dedektörleriOptik duman dedektörü bir ışık sensörüdür. Duman dedektörü olarak kullanıldığında bir ışık kaynağı (akkor ampul ya da kızılötesi LED), ışığı ışına dönüştüren bir lens ve ışık dedektörü olarak kullanılan foto diyot veya fotoelektrik sensör içerir. Duman olmadığı zaman ışık düz bir çizgi olarak dedektörün önünden geçer. Eğer duman, ışın demeti yolundaki optik çemberden geçerse bazı ışınlar duman partikülleri tarafından kırılıp sensöre ulaşırlar ve böylece bir alarm tetiklenir.
Işın (Beam) Tipi Dedektörler Işının kesilme prensibine dayalı duman algılamasında kullanılan dedektörlerdir. Işık demetini (beam ing.) gönderen (verici – transmitter ing.), ışın demetini alan (alıcı – reciever) ve ışığı analiz eden kontrol ünitesinden meydana gelirler. Üreticiler maliyet veya kurulum kolaylığı açısından bu ünitelerden bazılarını bir ünitenin içerisine yerleştirebilmektedirler. Yansıtıcı ayna kullanılarak alıcı ve verici ünitesinin birleştirildiği ışın tipi dedektörlere yansıtmalı tip ışın tipi dedektörler denilmektedir. Işın tipi duman dedektörleri konvansiyonel ve adresli tip olarak da üretilmektedirler. Konvansiyonel tipler röle çıkşları veya adresleme modulleri ile kullanılarak geniş bir kullanım alanı sunmaktadırlar.
Alev Dedektörleri Gözle görülebilen veya görülemeyen alevli, dumansız yanıcı sıvı ve gaz yangınlarını, açık sahadaki karbon ve plastik bazlı yangınları kolay ve çabuk bir şekilde algılar. Yüksek kalitedeki sistem, geniş (kızılötesi) ve ultraviyole (morötesi) spektrumlara, homojen bir tepki vermek için tasarlanmıştır.
Hava Emmeli Hassas Duman Algılama Sistemler örnekleme boruları yoluyla korunan ortamdaki havayı aktif olarak emerler. Örneklenen hava, sistemde bulunan konvansiyonel veya analog nokta dedektörleri ile analiz edilmeden önce filtre edelilirler. Hava örneklemeli sistemler üreticilere göre değişmekle beraber 1 ila 4 örnekleme borulu olabilmekte ve sistem başına bir veya iki dedektör sağlanabilmektedir. Dedektör çeşitleri fotoelektrik, iyon, ısı, CO, vb. gibi değişik teknolojilerde algılayıcılardan oluşabilmektedir. Sistem yüksek performanslı bir aspiratör ve yazılım kontrollü bir akış denetim ünitesinden oluşmaktadır. Akış seviyeleri izlenebilmekte ve havanın düşük akışı veya akış olmaması rapor edilerek, arıza olarak kontak çıkışı alınabilmektedir.
Isı Dedektörü ortamdaki ısının tespit edilen bir seviyenin üzerine çıktığında devreye girmektedir. Bu dedektörlerin çalışma sıcaklığı 58 derece ve üzeri için geçerlidir. Sabit sıcaklık dedektörleri 3 tipte tasarlanmaktadır. Bunların arasında erime kabiliyeti yüksek malzemeden yapılmış olan dedektör tipleri vardır. Bu dedektörlerde genellikle minimum erime yeteneği olan kurşun, kalay gibi maddeler kullanılmaktadır.

Yangın Butonları

SensoMAG MCP50Adresli Butonlar Akıllı (Intelligent) haberleşme protokollü • Direkt desimal sistemlerde döner anahtarlar ile kolay adres girişi • Intelligent adresli bütün dedektörlere uyumludur • Entegre mikro monitör modül • Yerel alarm gösterimi için gövde üstü uyarı LED’i • Normal modda yanıp sönen, alarm modunda sürekli yanan uyarı LED’ler • Özel test anahtarı ile kolay test imkanı • Elektrik kutusuna ya da sıva üzeri montaja imkan sağlayan tam supervize, yapı • Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde tam destek ve Avrupa standardı ev/alev sembolü • Korozyona karşı korunmalı elektronik donanım • Yerinde test imkanı • UL onaylı, etiketlidir

Konvalsiyonel Butonlar Normalde açık ve kapalı kontak olarak kullanım • Özel test anahtarı sayesinde pratik test imkanı • Elektrik kutusuna ya da sıva üstü kurulma imkan tanıyan tam supervize yapı • Yazı etiketlerinde yerli yabancı dil desteği ve Avrupa standardı ev/alev sembolleri • Elektrik donanımında korozyona karşı koruma • Yerinde test imkanı • KR1 modeli iç ortam koşulları fark etmeksizin gömme ya da sıva üstü olarak her yere montajlanabilir • IP67 korumalı KRS1 modeli dış ortamda uzun yıllar boyunca kullanılabilir • UL onaylı ve etiketlidir.

 

hizmet-alti.fw

Bizi Seçenler